En felles front for reallønnsoppgang

LOs representantskap vedtok 20. februar den tariffpolitiske uttalelsen. Dette legger grunnlaget for kravene som LO-forbundene vil stille i lønnsoppgjøret i 2024.

Fra talerstolen under LOs representantskapsmøte er HK Norges forbundsleder tydelig på medlemmenes vegne 
–    De seinere år med reallønnsnedgang må føre til krav som sikrer reallønnsøkning sier forbundsleder Christopher Beckham.  

Han forteller at mange av HKs medlemmer er utålmodige. 

–    Ensidige bonuser som ble utbetalt under covid, var som å pisse i buksene for å holde seg varm. Nå er det kaldt sier Beckham

HK Norge er opptatt av etter og videreutdanning. En viktig del av den norske modellen er høy kompetanse blant arbeidstakerne, men kompetanse må vedlikeholdes og utvikles. HK Norge ønsker derfor en kompetansereform som sikrer arbeidstakerne nødvendig påfyll og videreutvikling. De mener dette er viktig i møte med omstillingene i det norske arbeidsmarkedet, det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen.

–    Arbeidsgivere som ser verdien i å ta vare på sine ansatte vil få et fortrinn, sier Beckham før han fortsetter
–    Det er jo slik arbeidsgiver sikrer å ha folk med kompetanse for digitalisering eller grønn omstilling, og samtidig fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Fredag forrige uke kom også de foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU), som danner det omforente tallgrunnlaget for oppgjøret. De foreløpige tallene for Virkeområde viser at ansatte i varehandelen fikk 3,9% i fjorårets oppgjør. 

–    Det sier meg to ting. 350 000 arbeidstakere i varehandelen kommer for dårlig ut, og i år skal vi ta ut mest mulig sentralt. sier Beckham

I årets oppgjør forhandler LOs forbund med arbeidsgiverorganisasjonene om sentrale tillegg og endringer i tariffavtalene. HK Norge krever reallønnsøkning. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?