I dag startet forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart på luftfartsoverenskomsten

I dag startet tarifforhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart på luftfartsoverenskomsten. Forhandlingene er satt til å pågå over flere dager, og det forhandles om både lønn og eventuelle endringer i de øvrige bestemmelsene i overenskomsten.

Forhandlingene

Tarifforhandlingene som nå starter er en del av flere forhandlinger som HK Norge gjennomfører med flere arbeidsgiverorganisasjoner. Tidligere i år har det allerede vært gjennomført forhandlinger om ulike overenskomster. I dag startet forhandlingene på luftfartsoverenskomsten mellom HK Norge og NHO luftfart.

Under hovedoppgjør forhandler vi om hele tariffavtalen. Det innebærer lønn, men også andre viktige temaer bli diskutert, som arbeidstid, rett til kompetanseheving og bedre sykelønnsordninger osv. For HK Norge er det viktig å sikre rettferdige betingelser for alle medlemmer i luftfartsbransjen.

Prosessen videre

Forhandlingene startet ved at partene, HK Norge og NHO Luftfart, overleverte hver sine krav. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli nødvendig med mekling hos Riksmekleren. Om dette blir aktuelt, vil vi informere om det. Lurer du på hva mekling innebærer, eller annet om gangen i et tariffoppgjør? Finn ut mer her.

Viktig for medlemmer

Oppdater din informasjon: Sørg for at din kontaktinformasjon er oppdatert, slik at du kan få informasjon raskt. Du kan oppdatere din informasjon i vår medlemsportal ved å logge inn på Min side.

Verv flere medlemmer: Din og HK Norges forhandlingsstyrke øker med flere medlemmer. Snakk med dine kolleger om fordelene ved å være medlem i HK Norge. Husk at alle medlemmer, inkludert nye, er dekket av streikestøtte ved en eventuell streik.

Informasjon for ikke-medlemmer

Ansatte som ikke er medlemmer av HK Norge og som blir permittert på grunn av streik, vil ikke motta streikestøtte fra oss. Det er heller ikke mulig å motta dagpenger fra NAV.

Hold deg oppdatert

Vi følger forhandlingene nøye og vil oppdatere medlemmene så snart det foreligger et resultat. For mer detaljert informasjon og kontinuerlige oppdateringer, besøk HK Norges hjemmeside og følg med på vår Facebook-side.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?